Regional distributor - China

 

BEIJING MAITIAN DIGITAL TECHNOLOGY CO. LTD

 

203-205 Zhong Andrews

Guan Yin Tang Road

Chao Yang District

Beijing

China

 

phone:  +86 10 58707911

 

www: http://www.bjmtsm.com

e-mail: vivian@bjmtsm.com